Marketing canvas: Políčko #8 – Status Quo

Už se to blíží! Už jen dvě políčka a máte vyplněný marketingový canvas – takový kreativní brief na jednu stránku. Základ strategie. Shrnutí, proč, co a pro koho vlastně děláte. Osmé políčko – Status Quo bývá na rozdíl od jiných docela lehké, protože shrnuje současný stav.

Photo by Matt Duncan on Unsplash

Řekli jste si, kdo jsou vaši zákazníci, co je váš produkt (služba) i to, co vás odlišuje od konkurence. Teď je na čase shrnout, kde jste teď. Nakreslete tlustou startovní čáru a pojďte popsat, jaké zdroje máte k dispozici a co musíte změnit, abyste dosáhli svých cílů a k ideálním zákazníkům.

Sada otázek pro políčko Status Quo

  • Kde jsme teď?
  • Co už víme? Jaké dovednosti jsme již získali?
  • Jaké problémy musíme očekávat?
  • Jaká rozhodnutí musíme udělat?
  • Jaké překážky můžeme identifikovat?
  • Které technologické nebo ekonomické trendy ovlivňují trh, zákazníky nebo konkurenci?
  • Jaké zákony a předpisy mohou v budoucnu ovlivnit naše řešení / podnikání?
  • Existují nějaké nejisté faktory, které by mohly hrát roli v budoucnosti?
  • Jaké zdroje máme k dispozici?
  • Jaké zdroje potřebujeme k vytvoření přidané hodnoty pro naše zákazníky?

A je to. Máte skoro hotovo. Už zbývá jediné – popsat ultimátní cíl, kterého chcete dosáhnout. Na něj se ale podíváme příště.

Stáhněte si marketingový canvas zdarma

Předchozí políčko – Neférová výhoda